srijeda, 16 jun 2010 16:32 administrator
Ĺ tampa

Audio interfoni predstavljaju kvalitetno, jednostavno i ekonomi?no rešenje za bezbijednost poslovnog i stambenog prostora.

Interfone karaktriše dugotrajnost, izdržljivost, lako?a instaliranja i upotrebe, uz moderan dizajn i cijene koje su prilago?ene mogu?nostima doma?ih korisnika.

Home

Video interfoni su kreirani da zadovolje sve bezbijedonosne potrebe savremenih korisnika.

Osim komunikacije i otvaranja elektri?ne brave, video interfoni omogu?avaju i nadgledanje prostora bez ostvarenog poziva. Korisnici mogu izabrati crno-bijele i video interfone u boji, namijenjene za jednog ili više korisnika.

Naši instalateri pogledace Vašu lokaciju i predloziti Vam idejno rešenje shodno Vašim zahtjevima i potrebama.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.